Vítejte na stránkách ČCE v Českém Brodě.

Bohuslužby: Neděle 9.30

 

Farní sbor ČCE v Českém Brodě patří do rodiny tradičních evangelických církví, které vycházejí z evropského luterství a kalvínství. Navazuje též na českou církev podobojí, která zřídila kapli Nejsv. Trojice roku 1560. Jsme otevření dialogu a spolupráci se všemi křesťanskými církvemi.

Mgr. Marek Lukášek

farář sboru

mobil 728 552 024

 

 

 

 

 

Kurátor: Ing. Petr Hamták

Staršovstvo: Lia Valková, Alena Mandová, Miloš Wimmer, Barbora Veselá, Petr Brožek, Ondřej Lebeda, Josef Lukáš.

Bohoslužba s večeří Páně – neděle 9.30

Setkání nad Biblí (biblická hodina) – ve zvonici u kostela, středa 18.00 (během školního roku)

Večerní modlitba (nešpory) – kostel, 1. pátek v měsíci 19.00 (během školního roku)

Výuka náboženství pro děti – středa a čtvrtek (informace na 728 552 024)

Kostel Nejsvětější Trojice najdete v Jungmannově ulici (městský park; 50°4'15.682"N, 14°51'25.354"E). Fara se nachází v ulici Za Nemocnicí 1159.

Kostel Nejsvětější Trojice najdete v Jungmannově ulici (městský park; 50°4'15.682"N, 14°51'25.354"E).

Fara